Kosten en vergoedingen

Zorgprestaties

Toelichting hulpmiddel icm medicijn € 9,28
Medicijnbeoordeling € 110,37
Farmaceutische begeleiding bij opname ziekenhuis / bezoek polikliniek € 23,24
Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis / bezoek polikliniek € 46,47

Verstrekkingen

Standaard uitgifte € 9,83
Uitgifte en begeleiding nieuw medicijn € 20,06
Bereiding* € 16,16
Bijzondere bereiding* € 118,35

*) Toeslag op uitgifte tarief.

Wanneer wij direct bij uw zorgverzekeraar declareren, berekenen wij met hen het afgesproken tarief dat afwijkend kan zijn van de hierboven genoemde tarieven.

Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen in het apotheeksysteem zijn leidend.
Tarieven zijn, daar waar van toepassing, inclusief BTW van 9%.